suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Importförtullning för personkunder - e-tjänst

  • E-tjänst

När du mottar en oförtullad försändelse från ett land utanför EU, EUs för- tullningsområde men utanför skatteområdet eller, om det är fråga om en försändelse mellan Finland och Åland, bör du vanligtvi ...

Läs mer

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Tullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 15.3.2021