suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Förtullning som privatperson

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

När du mottar en oförtullad försändelse från ett land utanför EU, från EU:s tullområde men utanför dess skatteområde, eller om det är fråga om en försändelse mellan det övriga Finland och Åland, ska du vanligtvis förtulla försändelsen och betala eventuella importskatter för den.

Posten förtullar ofta inköp till ett värde av högst 150 euro som levereras per post från ett land utanför EU, om du re ...

Gör så här

Så här gör du förtullningen, dvs. tullklareringen

  1. Förtullning på nätet I importförtullningstjänsten för privatpersoner

Logga in i förtullningstjänsten med önskat suomi.fi-identifieringssätt. Om du inte kan identifiera dig kan du befullmäktiga en annan person att sköta ärendet.

Anvisningarna för importförtullningstjänsten finns i tjänsten.

Som betalningssätt för eventuella skatter kan du välja nätbank, kortbetalning (Visa debit/credit och MasterCard debit/credit) eller mobilbetalning.

När du har gjort förtullningen och betalat eventuella skatter kan försändelsen fortsätta på Tullens vägnar. Märk också den behandlingsavgift som Posten tar ut för försändelsen.

Om försändelsen levereras av ett annat transportföretag, följ anvisningarna du får av dem. Om du behöver ett överlåtelsebeslut hittar du det i menyn "Mina förtullningar" i Importförtullningstjänsten för personkunder.

Alla försändelser kan inte förtullas i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Dessa försändelser kan du förtulla på alternativt sätt i Tullens Tullklareringstjänst eller genom att köpa förtullningen som en tjänst av ett transportföretag.

2. Förtullning på blankett eller verksamhetsställe

Förtullningen av försändelser som transportföretagen levererat har i regel överförts till nätet.

Läs mer om alternativa förtullningsalternativ på Tullens webbplats. Om du besöker ett verksamhetsställe ska du alltid på förhand kontrollera öppettiderna och övriga anvisningar för de tullkontor som erbjuder kundservice. Följ anvisningarna från transportföretaget och Tullen.

För vem och på vilka villkor

Servicen tillhandahålls av

Tullen

Ansvarig för tjänsten

Tullen
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 22.8.2023