suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Kundservicepunkten i Västra terminalen T1

  • Serviceställe

På kundservicepunkter kan man behandla tulldeklarationer och annat som har att göra med tullning. Servicepunkten beviljar förtullningsböcker för personalen på ett transportmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett land eller område utanför EU.

Besöksadress

Stillahavsgatan 8
00220 Helsingfors

Betjäningstider

Kontrollera öppettider på tulli.fi/sv/om-tullen/kontaktuppgifter/tullkontor.

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

+358 295527004 
(lna/msa)

Postadress

PB 512
00101 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 27.6.2023