suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Förtullning av en gåvoförsändelse

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Om gåvan måste förtullas eller inte beror på gåvans innehåll, värde och avsändarland. När du får en oförtullad gåva från ett land utanför EU, eller från EU:s tullområde men utanför dess skatteområde, ska du vanligtvis förtulla gåvan och betala eventuella importskatter för den. Om det är fråga om en gåvoförsändelse mellan övriga Finland och Åland ska gåvan i allmänhet alltid förtullas. Om gåvan mås ...

Gör så här

Du kan i allmänhet förtulla gåvan i Tullens Importförtullningstjänst för privatpersoner. I Importförtullningstjänsten för privatkunder kan man ändå inte förtulla alla försändelser, till exempel gåvoförsändelser som innehåller gåvor värda högst 45 euro och över 45 euro, både skattepliktiga och skattefria gåvor, eller om gåvorna är till andra än de egna familjemedlemmarna. Du kan förtulla dessa genom att köpa förtullningen som en tjänst hos ett transportföretag, i Tullklareringstjänsten, genom att besöka ett tullkontor eller genom att skicka en förtullningsblankett till Tullen.

Du kan läsa noggrannare förtullningsanvisningar på Tullens webbplats.

Servicen tillhandahålls av

Tullen

Ansvarig för tjänsten

Tullen
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 10.7.2023