suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Deklaration och bestyrkande av exporttillstånd

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Exporten av vissa varor är begränsad och dessa får inte föras ut ur landet utan ett exporttillstånd.

Om en vara förutsätter exporttillstånd, beviljas det av den myndighet som förvaltar restriktionen. Förete exporttillståndet för Tullen tillsammans med exportdeklarationen för varan.

Tullen gör anteckningar enligt tillståndsvillkoren, t.ex. uppgifter om de mängder som ska exporteras. En del av exp ...

Gör så här

  1. Utred innan du inleder exporten om varorna omfattas av exportrestriktioner.
  2. Om en vara förutsätter exporttillstånd, beviljas det av den myndighet som förvaltar restriktionen.
  3. Förete exporttillståndet för Tullen tillsammans med exportdeklarationen för varan. Tullen gör anteckningar enligt tillståndsvillkoren.

Servicen tillhandahålls av

Tullen

Ansvarig för tjänsten

Tullen
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 18.9.2023