suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Deklaration och bestyrkande av exporttillstånd

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Exporten av vissa varor är begränsad och dessa får inte föras ut ur landet utan ett exporttillstånd.

Om en vara förutsätter exporttillstånd, beviljas det av den myndighet som förvaltar restriktionen. Förete exporttillståndet för Tullen tillsammans med exportdeklarationen för varan.

Tullen gör anteckningar enligt tillståndsvillkoren, t.ex. uppgifter om de mängder som ska exporteras. En del av exporttillstånden deklareras för Tullen elektroniskt och den del uppvisas som pappersblanketter.

Gör så här

  1. Utred innan du inleder exporten om varorna omfattas av exportrestriktioner.
  2. Om en vara förutsätter exporttillstånd, beviljas det av den myndighet som förvaltar restriktionen.
  3. Förete exporttillståndet för Tullen tillsammans med exportdeklarationen för varan. Tullen gör anteckningar enligt tillståndsvillkoren.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 1.3.2022