suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Webbplatsen exportbegränsningar

  • Webbsida

Exporten av en del varor är begränsad och det är helt förbjudet genom antingen EU:s bestämmelser eller de nationella bestämmelserna att exportera vissa varor.

Exporteraren ska uppvisa ett exporttills ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Tullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 8.7.2020