suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Exportklareringstjänst

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

När ett företag exporterar varor till ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller ett område utanför dess skatteområde, kan det hända att företaget måste exportklarera varan, det vill säga inge en exportdeklaration för varorna till Tullen. Det finns vissa undantag. Det vanligaste undantaget är att man inte alltid behöver inge en exportdeklaration för postpaket vars värde uppgår till högst 1 000 euro och som skickas utanför EU:s tullområde.

Med en exportdeklaration hänför exportören varor till ett exportförfarande. Exportförfarande upphör när varan förs ut ur EU och Tullen ger exportören ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut. Överlåtelsebeslutet är en utredning av att varan har förts ut ur EU:s tullområde.

Som exportör ansvarar du för att inge en exportdeklaration.

Du kan exportklarera på olika sätt. Hur du klarerar påverkas av bland annat mängden tullärenden och deklarationernas omfattning- Läs mer om alternativen:

  • Inge exportdeklarationen på nätet i Tullens deklarationstjänst för export. Tjänsten är avgiftsfri och alltid tillgänglig.
  • Inge exportdeklarationen elektroniskt i Tullens meddelandedeklareringstjänst. Välj meddelandedeklareringstjänsten om ditt företag inger ett stort antal deklarationer och om deklarationerna innehåller flera varuposter.
  • Köp exportklareringen som en tjänst av en speditionsfirma eller av Posti. Tjänsteproducenten ger instruktioner och mera information.

Skaffa en EORI-kod och registrera dig som exportkund hos Tullen, om du exporterar regelbundet.

Gör så här

Tullklarering i deklarationstjänsten för export:

Läs tjänsternas anvisningar samt anvisningarna för identifikationen på Tullens webbplats innan du använder tjänsten. Exportdeklarationen kan göras som oidentifierad användare.

Vi rekommenderar att du identifierar dig. Det är lättare att uträtta ärendet som identifierad användare och du behöver vanligtvis inte besöka tullkontoret.

När du har gjort exportdeklarationen får du ett exportföljedokument (EAD) från deklarationstjänsten för export. EAD ska medfölja varan och dess uppgifter ska företes vid det sista tullkontoret när varan förs ut ur EU. När varan förs ut ur EU ger Tullen ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut gällande exportvaran. Ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut fungerar samtidigt som en utredning av att varan har förts ut ur EU:s tullområde.

Om du inte identifierar dig i deklarationstjänsten för export ska du även besöka ett tullkontor med kundservice. När du har gjort exportdeklarationen får du en referens för deklarationstjänsten för export. Anteckna denna referens och uppge den vid tullkontoret tillsammans med handlingarna för exportvaran och försändelsen.

I deklarationstjänsten för export finns detaljerade anvisningarna för att göra en tulldeklaration.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 8.12.2021