suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Bekräftande av blanketterna T2L och T2LF (bekräftande av unionsstatus)

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Om det inte finns en exportdeklaration på unionsvaran och varan transporteras från ett EU-land till ett annat EU-land genom ett område som inte hör till EU måste man i bestämmelseorten framvisa ett dokument som påvisar varans unionsstatus och har bekräftats i varans avsändningsort. Om detta dokument saknas hanterar Tullen i bestämmelseorten varan som annat än en unionsvara.

Tullen i varans avsändningsort bekräftar dokumentet som påvisar varans unionsstatus. Detta dokument kan vara till exempel:

  • ett T2L- eller T2LF-dokument som fyllts i på SAD-blankettens, alltså administrativa enhetsdokumentets fjärde blad
  • en handelsfaktura eller rederiets tullförteckning med T2L- eller T2LF-markering
  • annat dokument som godkänts av unionens tullagstiftning.

Tullens bekräftelse krävs inte om det sammanlagda värdet på unionsvarorna är 15 000 euro eller mindre. Då kan dokumentet vara till exempel en handelsfaktura eller ett transportdokument.

Om företaget har Tullens fullmakt, alltså ett befullmäktigat skriftligt tillstånd kan företaget själv bekräfta dokument som påvisar unionsstatus.

Gör så här

Ha dokumentet bekräftat hos Tullen före transporten påbörjas. Bekräftandet av dokument kan begäras via Tullens tidsbokningstjänst i de orter som Tullen inte har kundtjänst i.

Tullkontor som erbjuder tidsbokningstjänst hittas på Tullens webbplats. Kundservicepunkterna hittas i servicekanalen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 10.2.2022