suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Ansökan om förtullningsbok

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du kan ansöka om förtullningsbok om du hör till personalen på ett transportmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett land eller område utanför EU. Då får du föra med dig en viss mängd varor skattefritt från dina arbetsresor, förutsatt att du antecknar varorna i en förtullningsbok.

Du får förtullningsboken från Tullen. Förtullningsboken är avgiftsfri och gäller tills vidare.

Gör så här

Skicka ansökan om förtullningsbok jämte bilagor till närmaste tullkontor som beviljar förtullningsböcker. Tullkontor som beviljar förtullningsböcker finns förtecknade under kontaktinformationen på Tullens webbplats. Om du skickar ansökan skriftligt postas förtullningsboken till den adress som du uppger. Du kan alternativt besöka ett tullkontor som beviljar förtullningsböcker.

Vid ansökan om förtullningsbok behövs

  • identitetsbevis
  • fotografi (passfoto)
  • utredning om anställningen, t.ex. arbetsavtal.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

När du tar emot en försändelse eller en gåva ska du i vissa fall betala importskatter för dessa.

Tjänsten är avgiftsfri.

När du tar emot en försändelse eller en gåva ska du i vissa fall betala importskatter för dessa.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 21.12.2021