suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Intrastat-deklarationstjänsten för företag

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

En Intrastat-deklaration är en statistikdeklaration över internhandeln i EU.

Företag ska anmäla införsel av varor från ett medlemsland till Finland samt utförsel från Finland till andra medlemsländer, då importen eller exporten inom internhandeln överstiger ett visst värde. Tullen meddelar ditt företag när tröskelvärdet överskrids och företagets informationsplikt börjar. Statistikdeklarationerna ...

Gör så här

Bekanta dig med Intrastat-anvisningarna på Tullens webbplats https://tulli.fi/intrastat. Du kan även ringa till Intrastat-servicenumret.

I Tullens Intrastat-deklarationstjänsten kan ett företag eller ett ombud, som gör statistikdeklarationer för ett informationspliktigt företag, lämna in statistikdeklarationer.

Läs tjänsternas anvisningar samt anvisningarna för identifikationen innan du använder tjänsten.

Servicen tillhandahålls av

Tullen

Ansvarig för tjänsten

Tullen
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 2.9.2022