suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tullens avgiftsbelagda kundutbildning

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du kan åt ditt företag beställa en anpassad, avgiftsbelagd utbildning av Tullen. Ämnen för företagsutbildningen kan vara exempelvis tarrifering, tulldeklaration samt andra tullfrågor.

Tullens mål är att producera information och service för sina kunder så att minimera behovet av den en avgiftsbelagd kundutbildning. En avgiftsbelagd, på beställning baserad utbildning kan genomföras i den mån det ...

Gör så här

Kontakta Tullens kundutbildning per telefon eller e-post. Kontaktinformationen finns i servicekanalerna.

Servicen tillhandahålls av

Tullen

Ansvarig för tjänsten

Tullen
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 10.2.2022