suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Förhandsavgörande

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du kan hos Tullen ansöka om förhandsavgörande för vissa situationer åt ditt företag. Dessa är

• farledsavgifter

• importmoms, om skatten uppbärs i samband med förtullningen

• punktskatt, om skatten uppbärs i samband med förtullningen.

Tullens förhandsavgörande är bindande och tidsbunden.

Förhandsavgörandet är avgiftsbelagt. Mer information om de olika skatteslagens förhandsavgöranden och deras avgifter finns på Tullens webbplats. Länken finns i servicekanalerna.

Gör så här

Ansök om förhandsavgörande med en fritt formulerad skriftlig ansökan. Skicka ansökan till Tullens registratorskontor. Närmare ansökningsanvisningar och registratorskontorets kontaktuppgifter finns på Tullens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer finns i Finlands elektroniska författningssamling (Finlex.fi). Länken till förordningen finns även i servicekanalen på sidan för prislistan.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Finlands elektroniska författningssamling

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 14.7.2020