suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Farledsavgifter

  • Webbsida

Lagen om farledsavgift gäller fartyg som bedriver handelssjöfart på finskt vattenområde.

Du kan skriftligen ansöka hos Tullen om förhandsavgörande om hur bestämmelserna gällande farledsavgifter ska tillämpas, om förhandsavgörandet är av synnerlig vikt för den sökande.

Tjänster

Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 3.11.2021