suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tullens rådgivning för företagskunder

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Tullen erbjuder alla kundgrupper stöd och handledning i tullärenden.

Tullen hjälper kunderna genom att erbjuda

  • basrådgivning
  • företags- och tillståndsrådgivning
  • kundutbildning.

Basrådgivning hjälper importörer och exportörer som överväger att inleda import- eller exportverksamhet eller diversifiera verksamheten.

Företagsrådgivningen är avgiftsfri tjänst för Tullens nyckel- och Tulli+-kunder som ger råd och ser till att företagskundernas tullkompetens hålls ajour och granskar servicebehovet. Företagsrådgivningen hjälper företagen att kartlägga och utreda de effektivaste sätten med tanke på företagsverksamheten för företag att sköta sina tullärenden, till exempel med hjälp av den elektroniska meddelandeklareringen.

Allmän basrådgivning är avgiftsfri. Kundutbildning som anpassas separat till företag är avgiftsbelagd.

Stödet för tulldeklarering ger handledning i att göra elektroniska tulldeklarationer, bland annat om innehållet i deklarationer, felanmälningar, användaravbrott och reservförfaranden.

Gör så här

Du kan kontakta tullrådgivningen per telefon.

Du kan kontakta stödet för tulldeklarering genom att ringa till servicenumret.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 8.6.2020