suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Nätsidan Godkänd exportör

  • Webbsida

Godkända exportörer får upprätta faktura- och ursprungsdeklarationer samt själva bestyrka A.TR.-varucertifikat.

Mer information hittar du på Tullens webbplats.

Tjänster

Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 10.2.2022