suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tillstånd till tullförfaranden och tulldeklarationer

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ansök om tillstånd elektroniskt antingen via Tullens eller EU:s e-tjänster. Via Tullens e-tjänster söker du nationella tillstånd, dvs. tillstånd som endast gäller i Finland, tillstånd till meddelandeklarering och EORI-nummer för företaget. Via EU:s e-tjänster söker du unionstillstånd, dvs. tillstånd som gäller i fler än ett EU-land, AEO-fullmakt och bindande klassificeringsbesked.

Vissa tillstånd söks med ansökningsblanketter som finns på Tullens webbplats.

Gör så här

  1. Ansök om tillstånd i Tullens e-tjänst Tillstånd:

Läs tjänstens anvisningar samt anvisningarna för identifikation och befullmäktigande på Tullens webbplats innan du använder tjänsten.

  1. Ansök om tillstånd med blankett om tillståndet inte kan sökas i Tullens tjänst Tillstånd:

Tillståndsblanketter finns på Tullens nätsidor. Skicka tillståndsansökan per e-post till adressen lupakeskus(at)tulli.fi eller per post till adressen Tullens tillståndscentral, PB 56, 90401 Uleåborg.

Tullen skickar tillståndet till den sökande i regel per krypterad e-post.

  1. Ansök om tillståndet som involverar fler än en medlemsstat i tjänsten Tullbeslut:

Läs tjänsternas anvisningar samt anvisningarna för identifikationen på Tullens webbplats innan du använder tjänsten. Logga in i tjänsten Tullbeslut via EU:s gemensamma e-tjänst för tullärenden (autentiseringsportalen).

I tjänsten Tullbeslut kan du följa handläggningen av tillståndet. Du får ett elektroniskt tillståndsbeslut från tjänsten.

  1. Ansök om tillstånd till meddelandeklarering i tjänsten Ansökan om tillstånd till meddelandeklarering:

Logga in i tjänsten med Suomi.fi-identifikation och fullmaktskoden ”Meddelandedeklarering med Tullen”.

  1. Ansök om AEO-fullmakt via eAEO-tjänsten. I eAEO-tjänsten används Suomi.fi-identifikation och -fullmakt.

För vem och på vilka villkor

Vid ansökan om tillstånd ska företaget svara på frågor gällande sin verksamhet om bland annat bokföring, logistiksystem, tulldeklaration och datasäkerhetsfrågor. Tullen kan även genomföra inspektioner av företagets lokaler, bokföring och verksamhet. Frågorna och inspektionerna är tillståndsvisa.

Vid handläggningen av ansökan undersöker Tullen även det sökande företagets övriga verksamhet och tidigare tullärenden, såsom antalet och arten av import- och transiteringsdeklarationer.

Företags tillståndsansökningar handläggs av Tullens tillståndscentral. Handläggningstiden är 30–120 dagar beroende på typen av tillstånd. Lagen fastställer de högsta tillåtna handläggningstiderna för olika tillstånd.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 22.3.2021