suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Transiteringsdeklaration för företagskunder

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Företag ska lämna in en transiteringsdeklaration till Tullen för icke förtullade varor som transporteras inom Europeiska unionen. Man ska även ge en transiteringsdeklaration för icke förtullade varor som transporteras via Finland.

Du kan lämna in en transiteringsdeklaration till Tullen elektroniskt antingen som en meddelandedeklaration eller i deklarationstjänsten för transitering på Tullens webbplats.

Om ditt företag lämnar in mycket deklarationer och deklarationerna omfattar flera varuposter, välj meddelandedeklareringstjänsten. För att göra meddelandedeklarationer behöver du tillstånd av Tullen. Läs på Tullens webbplats om hur du ansöker om tillstånd till meddelandeklarering.

Gör så här

Transiteringsdeklarering på nätet i deklarationstjänsten för transitering

  • Deklarationen kan göras som identifierad användare eller utan identifiering.
  • En oidentifierad användare får ett deklarationsspecifikt referensnummer från systemet.
  • En identifierad användare kan därtill bläddra bland sina tidigare deklarationer, använda tidigare deklarationer som botten för nya och redigera deklarationer innan de handläggs hos Tullen.

Läs tjänsternas anvisningar samt anvisningarna för identifikationen innan du använder tjänsten.

Tjänsten är avgiftsfri. Tjänsten innehåller närmare instruktioner.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 24.4.2020