suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Ansökan om bindande klassificeringsbesked

  • E-tjänst

Elektronisk fullmakt: Du kan befullmäktiga någon att uträtta ärenden för dig eller begära fullmakt att uträtta ärenden för någon annans räkning.

Fullmakt kan ges i följande fullmaktsärenden: granskn ...

Läs mer

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Tullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 13.8.2020