suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Migrationsverkets serviceställe (Helsingfors)

  • Serviceställe

Vid servicestället kan du anhängiggöra ansökningar och styrka din identitet vid elektronisk ansökan. Servicestället erbjuder inte allmän rådgivning.

Vid Migrationsverkets serviceställe kan du anhänggigöra en uppehållstillståndsansökan, medborgarskapsansökan eller medborgarskapsanmälan, styrka din identitet i samband med en elektronisk ansökan samt registrera din uppehållsrätt. Vid servicestället ...

Besöksadress

Handelstået 10
00700 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.15
10.10.2023
12.00–16.15
11.10.2023
12.00–16.15
12.10.2023
12.00–16.15

Övriga kontaktuppgifter

Tjänster

Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 22.9.2023