suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar i Finland

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare, om du är familjemedlem till en medborgare i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, men inte själv är unionsmedborgare, och du önskar vistas i Finland i över tre månader.

Med denna ansökningsblankett kan du också ansöka om ett nytt tidsbegränsat uppehållskort, om du inte uppfylle ...

Gör så här


Giltighetstid

Kortet är giltigt en viss tid.

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 7.4.2022