suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar i Finland

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare, om du är familjemedlem till en medborgare i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, men inte själv är unionsmedborgare, och du önskar vistas i Finland i över tre månader.

Denna ansökan kan lämnas in endast i Finland.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Kortet är giltigt en viss tid.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 17.6.2020