suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd för specialsakkunniga

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du ska arbeta som specialsakkunnig.

Du är specialsakkunnig om

  • du kommer till Finland för att utföra sakkunniguppgifter som kräver specialkunnande (highly skilled worker)
  • din lön är minst 3 638 euro per månad år 2024 och
  • du har avlagt högskoleexamen eller skaffat specialkunnande genom någon annan utbildning eller genom att arb ...

Gör så här


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 8.1.2024