suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Medborgarskapsanmälan för adoptivbarn

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna anmälan för att ansöka om finskt medborgarskap för ditt adoptivbarn som fyllt 12 år, om du eller din maka eller make är finska medborgare. Dessutom ska adoptionsbeslutet ha vunnit laga kraft i Finland den 1 juni 2003 eller senare. Anmälan anhängiggörs av barnets vårdnadshavare/intressebevakare.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Tills vidare

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 2.6.2020