suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd för studier

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du ska flytta till Finland för att studera och har blivit antagen till en läroanstalt. Studierna måste leda till examen eller yrke. Läroanstalten kan vara ett universitet eller en högskola, en yrkeshögskola, ett gymnasium eller en yrkesskola. Dina studier kan även vara utbytesstudier vid någon av dessa läroanstalter.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 12.11.2020