suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd för studier

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du ska flytta till Finland för att studera och har blivit antagen till en läroanstalt. Läroanstalten kan vara ett universitet, en yrkeshögskola, ett gymnasium eller en yrkesskola. Du kan ansöka om uppehållstillstånd för studier, om

  • dina studier leder till en examen eller ett yrke, eller
  • du kommer till Finland för att bedriva utbyte ...

Gör så här


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 4.3.2024