suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om fortsatt tillstånd; tidsbegränsat uppehållstillstånd av kontinuerlig karaktär

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om fortsatt tillstånd, om du har beviljats ett kontinuerligt tidsbegränsat uppehållstillstånd (A) med någon av följande grunder: återflyttare, tidigare finsk medborgare, finländsk härkomst eller behov av internationellt skydd (du är kvotflykting, har fått flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande i samband med att du sökt asyl, uppehållstillstå ...

Gör så här


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 9.8.2023