suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om fortsatt tillstånd; tidsbegränsat uppehållstillstånd av kontinuerlig karaktär

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om fortsatt tillstånd, om du har beviljats ett kontinuerligt tidsbegränsat uppehållstillstånd (A) med någon av följande grunder: återflyttare, tidigare finsk medborgare, finländsk härkomst eller behov av internationellt skydd (du är kvotflykting, har fått flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande i samband med att du sökt asyl, uppehållstillstånd på grund av behovet av skydd eller individuella mänskliga orsaker) och du vill ansöka om fortsatt tillstånd på samma grund.

Om du har fått ett första uppehållstillstånd på grund av familjeband ska du ansöka om fortsatt tillstånd med ansökan OLE_JATKO_PS.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 12.1.2022