suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd för vårdnadshavare till barn som har beviljats internationallt skydd

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du är vårdnadshavare till ett barn som är under 18 år och bosatt i Finland och om barnet har beviljats uppehållstillstånd i Finland på grund av internationellt skydd eller tillfälligt skydd.

Barnet har beviljats uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd, om

 • barnet är kvotflykting,
 • barnet har fått asyl eller
 • barnet har b ...

Gör så här

 1. Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.
 2. Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.
 3. Fyll i ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller använd pappersblankett.
 4. Betala ansökan i e-tjänsten eller vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.
 5. Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.
 6. Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 25.4.2023