suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av leverans av maskiner eller system

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om dina uppgifter hänför sig till leverans av enskilda maskiner, anordningar, produktionslinjer eller expertsystem som importerats till Finland eller som ska exporteras till utlandet.

Du måste redan ha fått arbete innan du ansöker om uppehållstillstånd. Ditt arbete får pågå högst sex månader. Om ditt arbete pågår längre än sex månader, sk ...

Gör så här


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 24.3.2023