suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd för gästande lärare, föreläsare eller utbildare

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du utifrån en inbjudan eller ett avtal arbetar som gästande lärare, föreläsare eller utbildare.

Du måste redan ha fått arbete innan du ansöker om uppehållstillstånd. Ditt arbete får pågå högst ett år. Om ditt arbete pågår längre än ett år, ska du ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare.

Gör så här


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 23.2.2023