suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Främlingspass

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ansök personligen om främlingspass vid ett av Migrationsverkets serviceställen. Du får ett främlingspass, om

du har fått uppehållstillstånd med alternativt skydd som grund eller du har ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd som grund men saknar ett giltigt resedokument. Utöver detta kan du få ett främlingspass enligt Migrationsverkets prövning om du inte kan få ett pass av en myndighet i ditt hemland eller om du är statslös.

Beakta att främlingspasset inte är en offentlig identitetshandling utan endast beviljas för resor.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 2.6.2020