suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om att uppehållstillstånd inte återkallas

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att be om att ditt uppehållstillstånd inte ska återkallas på grund av att du vistas utomlands. Det måste finnas en särskild eller exceptionell orsak till din vistelse utomlands. Du måste lämna in ansökan inom två år efter att du flyttat från Finland. Om du har ett EU-uppehållstillstånd (P-EU) i Finland och vistas inom Europeiska unionen måste du lämna in ansökan inom sex å ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 5.8.2020