suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete - företagsintern förflyttning (Mobile ICT)

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du förflyttas till Finland inom ett företag eller en koncern för att arbeta som en chef, en specialist eller praktikant. Du måste ha de kvalifikationer och den utbildning som uppdraget förutsätter och ett annat EU-land har beviljat dig uppehållstillstånd på grund av företagsintern förflyttning.

Gör så här


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 12.1.2022