suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete - företagsintern förflyttning (Mobile ICT)

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du förflyttas till Finland inom ett företag eller en koncern för att arbeta som en chef, en specialist eller praktikant. Du måste ha de kvalifikationer och den utbildning som uppdraget förutsätter och ett annat EU-land har beviljat dig uppehållstillstånd på grund av företagsintern förflyttning.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 12.1.2022