suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Fortsatt tillstånd på grund av familjeband

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av familjeband. Samma familjeband (t.ex. äktenskap med samma make eller maka) existerar fortfarande och du vill ansöka om ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av detta familjeband.

Om din familjemedlem inte är densamma som tidigare, använd ansökan om första tillstånd. P ...

Gör så här


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 12.1.2022