suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Underrättelse om rörlighet för personer som beviljats ICT-uppehållstillstånd

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Med denna blankett lämnar du en underrättelse om rörlighet när det gäller en koncernintern förflyttning av en anställd till Finland och du är en representant för värdföretaget eller arbetsgivaren. Arbetstagaren lämnar alltså inte själv någon underrättelse om sin rörlighet, utan värdföretaget i Finland lämnar en underrättelse om rörlighet till Migrationsverket.

Personen som förflyttas

• har ett IC ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 27.5.2021