suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Underrättelse om rörlighet för personer som beviljats ICT-uppehållstillstånd

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Med denna blankett lämnar du en underrättelse om rörlighet när det gäller en koncernintern förflyttning av en anställd till Finland och du är en representant för värdföretaget eller arbetsgivaren. Arbetstagaren lämnar alltså inte själv någon underrättelse om sin rörlighet, utan värdföretaget i Finland lämnar en underrättelse om rörlighet till Migrationsverket.

Personen som förflyttas

• har ett ICT-uppehållstillstånd beviljat av en annan EU-medlemsstat eller ansöker om ICT-uppehållstillstånd i en annan EU-medlemsstat

• uppfyller villkoren för rörlighet

• förflyttas till Finland för att arbeta i högst 90 dagar under en period av 180 dagar.

Du kan lämna underrättelsen

• när arbetstagaren ansöker om ICT-uppehållstillstånd i en EU-medlemsstat, om rörligheten till Finland har planerats redan i det skedet

• efter att arbetstagaren har beviljats inresa till en annan EU-medlemsstat och rörligheten till Finland är känd.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 27.5.2021