suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Bestämmande av medborgarskapsstatus

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du kan be Migrationsverket bestämma din medborgarskapsstatus, om uppgifterna om ditt medborgarskap i befolkningsdatasystemet är felaktiga eller om du behöver ett beslut av myndigheten om vilken stats medborgare du anses vara i Finland. Du kan även utreda ditt barns medborgarskap.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 6.4.2020