suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av företagsintern förflyttning (ICT-uppehållstillstånd)

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna blankett för att ansöka om uppehållstillstånd om

  • du kommer till Finland inom ramen för en intern förflyttning inom ett företag eller en koncern (ICT-uppehållstillstånd) för att arbeta som chef, specialist eller praktikant och
  • du har de yrkeskvalifikationer och den utbildning som behövs för uppgiften.

Förkortningen ICT kommer från engelskans intra-corporate transfer som betyder företagsintern förflyttning.

Om du är specialist eller chef, kan ICT-uppehållstillstånd beviljas för tre år. Om du är praktikant, kan tillståndet gälla i ett år.

Du kan ansöka om ett första ICT-uppehållstillstånd endast om du bor utanför EU. Du kan inte ansöka om ett första ICT-uppehållstillstånd i Finland eller i en annan EU-medlemsstat. Du kan ansöka om fortsatt tillstånd på denna grund endast om du redan vistas i Finland med ett ICT-uppehållstillstånd.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, engelska, finska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 11.7.2022