suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av företagsintern förflyttning (ICT-uppehållstillstånd)

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna blankett för att ansöka om uppehållstillstånd om

  • du kommer till Finland inom ramen för en intern förflyttning inom ett företag eller en koncern (ICT-uppehållstillstånd) för att arbeta som chef, specialist eller praktikant och
  • du har de yrkeskvalifikationer och den utbildning som behövs för uppgiften.

Förkortningen ICT kommer från engelskans intra-corporate transfer som betyder fö ...

Gör så här


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 1.3.2024