suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Assisterad frivillig återresa

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Om du önskar återvända frivilligt till ditt hemland kan du ansöka om stöd för detta med denna ansökan. Du kan få stöd om du fått ett negativt asylbeslut, återkallat din asylansökan eller om din status som person som beviljats internationellt skydd i Finland har upphört eller återkallats och ett beslut om utvisning har fattats för din del. I stödet för frivillig återresa ingår arrangemangen för resan till hemlandet samt ekonomiskt stöd för att börja om i det land som du återvänder till.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska, arabiska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 12.1.2022