suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du ska ansöka om ett första uppehållstillstånd för säsongsarbete utomlands innan du anländer till Finland. Om du har ett säsongsarbetsintyg eller ett visum för säsongsarbete och vill fortsätta säsongsarbeta i Finland omedelbart efter utgången av intyget eller visumet, kan du lämna in din ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete i Finland. I så fall ansök om ett första uppehållstillstånd för säsongsarbete innan giltighetstiden för ditt intyg eller visum för säsongsarbete går ut. Kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas. Du kan göra det på sidan migri.fi/att-arbeta-medan-ansokan-om-fortsatt-tillstand-behandlas.

Säsongsarbetarens familjemedlemmar kan inte få uppehållstillstånd på grund av familjeband i Finland.

Om ditt arbete inte är säsongsarbete eller om ditt säsongsarbete pågår i över nio månader, måste du ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare. Blanketten finns på sidan migri.fi/uppehallstillstand-for-arbetstagare.

En säsongsarbetare kan endast arbeta för den arbetsgivare som namnges i tillståndet för säsongsarbete. Om du vill foga en ny säsongsarbetsgivare till ditt giltiga tillstånd för säsongsarbete, kan du ansöka om fogande av en ny arbetsgivare. Anvisningar finns på sidan migri.fi/ny-arbetsgivare.

När du lämnar in till Migrationsverket en ansökan som du på tillbörligt sätt har fyllt i och lämnar in de övriga utredningarna som krävs enligt säsongsanställningslagen, får du beslutet om uppehållstillstånd för säsongsarbete inom 90 dagar.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, engelska, finska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 1.6.2022