suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete inom masskommunikation

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du är yrkesmässigt verksam inom masskommunikation och din arbets- eller uppdragsgivare inte har något verksamhetsställe i Finland. Du måste redan ha fått arbete innan du ansöker om uppehållstillstånd.

Du kan ansöka om detta uppehållstillstånd, om du till exempel arbetar som korrespondent, journalist eller fotograf.

Gör så här


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 23.2.2023