suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om fortsatt tillstånd på grund av våld i nära relationer

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om fortsatt tillstånd om du har beviljats uppehållstillstånd på grund av familjeband och ditt parförhållande har upphört på grund av våld i nära relationer.

Beslutet fattas utifrån en helhetsbedömning där vi beaktar din personliga situation och omständigheterna i sin helhet. Bifoga till din ansökan eventuella bevis på våldssituationer, till exempel utlåtanden f ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 9.8.2023