suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om befrielse från finskt medborgarskap för barn

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Med denna ansökan kan du ansöka om befrielse från finskt medborgarskap för ett barn som du är vårdnadshavare för och som är medborgare i en främmande stat eller som ansöker om medborgarskap i en främmande stat. Ansökan kan även göras av barnets utsedda intressebevakare.

Gör så här


Giltighetstid

Tills vidare

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 20.3.2024