suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om befrielse från finskt medborgarskap för barn

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Område

nationell
Tjänsten erbjuds på finska, svenska

Med denna ansökan kan du ansöka om befrielse från finskt medborgarskap för ett barn som du är vårdnadshavare för och som är medborgare i en främmande stat eller som ansöker om medborgarskap i en främmande stat. Ansökan kan även göras av barnets utsedda intressebevakare.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Tills vidare


Servicen tillhandahålls av: 
Migrationsverket