suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Anhållan om intyg från Migrationsverket

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Migrationsverket kan på din begäran utfärda ett intyg som berör dig om följande:

  • grund och längd för uppehållstillstånd som beviljats av Migrationsverket
  • flyktingstatus i Finland
  • erhållande eller förlust av finskt medborgarskap

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 12.1.2022