suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Anhållan om intyg från Migrationsverket

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Migrationsverket kan på din begäran utfärda ett intyg som berör dig om följande:

  • grund och längd för uppehållstillstånd som beviljats av Migrationsverket
  • flyktingstatus i Finland
  • erhållande eller förlust av finskt medborgarskap

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 12.1.2022