suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd för forskare

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du kommer till Finland för att bedriva vetenskaplig forskning, avlägga licentiatstudier eller författa en doktorsavhandling. Du kan beviljas ett uppehållstillstånd enligt direktivet eller ett nationellt uppehållstillstånd för forskare.

Du behöver inte veta vilket av tillstånden du ansöker om, utan Migrationsverket bedömer vilket tillst ...

Gör så här


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 1.3.2024