suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd för den som har avlagt examen i Finland

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete om

  • du har studerat och avlagt en examen i Finland
  • du har fått arbete i Finland, du bedriver näringsverksamhet eller är verksam som företagare.

Du kan ansöka om uppehållstillstånd på denna grund oavsett vilket tillstånd du har haft under dina studier. Eftersom du har avlagt examen i Finland behöver du inte ansöka ...

Gör så här


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 10.3.2023