suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd för företagsledning

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du sköter ledningsuppgifter på högsta nivå eller mellannivå i ett företag.

  • Du ska sköta uppgifter som hör till ledningen.
  • Företaget ska vara så stort att det finns ledning på högsta nivå och mellannivå.
  • Du måste redan ha fått arbete innan du ansöker om uppehållstillstånd.

Gör så här


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 23.2.2023