suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Begäran om intyg för införskaffande av bostad för ingermanländska återflyttare

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att be Migrationsverket om ett intyg över att du har en anhängig ansökan om uppehållstillstånd. Du kan be om ett intyg om du är en ingermanländsk återflyttare och behöver ett intyg för att skaffa en bostad.

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 12.11.2020