suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Begäran om intyg för införskaffande av bostad för ingermanländska återflyttare

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att be Migrationsverket om ett intyg över att du har en anhängig ansökan om uppehållstillstånd. Du kan be om ett intyg om du är en ingermanländsk återflyttare och behöver ett intyg för att skaffa en bostad.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 30.1.2020