suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL)

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du ska komma till Finland för att arbeta för en finländsk arbetsgivare eller en arbetsgivare som är verksam i Finland. Ett uppehållstillstånd för arbetstagare berättigar till anställning inom den bransch som ditt arbete tillhör. Du måste ha fått arbete i Finland innan du kan ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare.

Uppehållstillst ...

Gör så här


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 23.2.2023