suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd för återflyttare

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du hörde till den förflyttade befolkningen från Ingermanland som år 1943 och 1944 förflyttades till Finland och efter krigsslutet återsändes till Sovjetunionen eller om du tjänstgjorde i finska armén under åren 1939 till 1945.

Gör så här


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 12.11.2020