suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Uppehållsrätt enligt utträdesavtalet för en brittisk medborgare

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU trädde i kraft den 1 februari 2020. Ansökningsperioden för uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet har gått ut den 30 september 2021.

Du kan ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet efter den 30 september 2021, om du har en grundad anledning till att du lämnar in din ansökan för sent och du har vistats i Finland som EU-medborgare före övergångsperiodens slut den 1 januari 2021.

Använd denna blankett om du är brittisk medborgare och ansöker om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet för dig själv eller för ditt barn som är brittisk medborgare, och om er uppehållsrätt som EU-medborgare redan tidigare har registrerats men ni ännu inte uppfyller förutsättningarna för permanent uppehållsrätt.

Om din uppehållsrätt som EU-medborgare har registrerats i Finland men du vistas tillfälligt utomlands, kan du ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet utomlands. I detta fall ska du lämna in din ansökan till en finsk beskickning eller en extern tjänsteleverantörs tillståndscenter.

Om du inte har en grundad anledning till att du ansöker om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet för sent, måste du ansöka om fortsatt tillstånd. Fortsatt tillstånd är ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, som ofta beviljas på samma grund som ditt första tillstånd eller din uppehållsrätt.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 30.9.2021