suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd för vetenskaplig forskning

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om

  • du ska komma till Finland för att bedriva vetenskaplig forskning
  • du endast har avlagt lägre högskoleexamen
  • rättsförhållandet mellan dig och forskningsorganet inte är ett anställningsförhållande.

Gör så här


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 22.10.2020