suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Underrättelse om rörlighet för forskare

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du ska lämna en underrättelse om rörlighet om du vill komma från ett annat EU-land till Finland för att bedriva vetenskaplig forskning och om du uppfyller följande villkor:

  • En annan EU-medlemsstat har beviljat dig uppehållstillstånd för forskning
  • Du uppfyller villkoren för rörlighet
  • Du kommer att vistas i Finland i högst två år
  • Du kommer att bedriva en del av din forskning vid ett forskningsorgan.

Om en annan EU-medlemsstat har beviljat dig uppehållstillstånd för studier och du vill bedriva en del av din forskning i Finland, till exempel som en del av en doktorsexamen som du avlägger i en annan EU-medlemsstat, kan du komma till Finland med stöd av en underrättelse om rörlighet som forskare om du har avlagt högre högskoleexamen och uppfyller de övriga villkoren för rörlighet.

Om en annan EU-medlemsstat har beviljat dig uppehållstillstånd på någon annan grund än forskning eller studier, får du inte komma till Finland för att bedriva forskning med stöd av en underrättelse om rörlighet som forskare. Om ditt forskningsarbete i Finland varar längre än 90 dagar, måste du ansöka om uppehållstillstånd för forskare.

Migrationsverket ansvarar inte för din rörlighetsperiod i den andra medlemsstaten. Om du har beviljats ett uppehållstillstånd för forskare i Finland och du vill flytta från Finland till ett annat EU-land, ska du fråga myndigheterna i landet i fråga om vilka förutsättningar det finns för rörlighet.

Om din familjemedlem har ett uppehållstillstånd beviljat av ett annat EU-land, kan han eller hon följa med dig till Finland. Din familjemedlem ska lämna en egen underrättelse om rörlighet.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, engelska, svenska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 22.10.2020