suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Underrättelse om rörlighet för forskare

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du ska lämna en underrättelse om rörlighet om du vill komma från ett annat EU-land till Finland för att bedriva vetenskaplig forskning och om du uppfyller följande villkor:

  • En annan EU-medlemsstat har beviljat dig uppehållstillstånd för forskning
  • Du uppfyller villkoren för rörlighet
  • Du kommer att vistas i Finland i högst två år
  • Du kommer att bedriva en del av din forskning vid ett forskni ...

Gör så här


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 4.3.2024