suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd på annan grund

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om grunden för din ansökan om uppehållstillstånd saknar en egen ansökan. Detta gäller t.ex. om grunden är ett etablerat förhållande, avsikten att gifta sig med en finsk medborgare eller om du är offer för människohandel. Resa är inte en godtagbar grund.

Notera att det finns egna ansökningar för följande grunder: adoption, au pair-arbete, ...

Gör så här


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 24.3.2023